Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 68/6134 ze dne 27. 8. 2019

13/1533                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

nahradit přílohu č. 2 materiálu, ke kterému přijalo zastupitelstvo kraje usnesení č. 12/1382 ze dne 13. 6. 2019, přílohou č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup