Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

13/1536                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o porozumění na zajištění odborné praxe mezi Moravskoslezským krajem v České republice a Lihua Grand Hotelem v Taiyuanu, hlavním městě partnerské provincie Šansi v Čínské lidové republice uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup