Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6153 ze dne 27. 8. 2019

13/1537                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektů „Záchrana
a revitalizace části Národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+“ s Českou republikou – s Ministerstvem kultury, IČO: 00023671, se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z. s., IČO: 75125285.

13/1537                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+“ s Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO: 00023671, se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z. s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup