Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 63/5626 ze dne 28. 5. 2019

č. 68/6147 ze dne 27. 8. 2019

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 11/1214 ze dne 13. 3. 2019

13/1538                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na rok 2019 na obnovu kulturních památek a památkově chráněným nemovitostí dle příloh č. 1 a 3

13/1538                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Římskokatolická farnost Bolatice, IČO 47810378, se sídlem Svobody 239, 747 23 Bolatice na restaurování vstupních dveří a všech interiérových dveří v kostele sv. Stanislava ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1538                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Římskokatolická farnost Klimkovice, IČO 64125793, se sídlem Křížkovského 74, 742 83 Klimkovice na obnovu fasády horní části věže kostela sv. Kateřiny v Klimkovicích ve výši 100.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

13/1538                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02179/2019/KPP se subjektem Římskokatolická farnost Fulnek na realizaci projektu „obnova exteriéru, odvodnění kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Fulneku – Jerlochovicích“, týkající se upřesnění některých ustanovení smlouvy dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

13/1538                         12. 9. 2019
5. bere na vědomí

žádost o narovnání od subjektu Obec Kunín, IČO 00600733, se sídlem Kunín č. p. 69, 742 53 Kunín týkající se nového stanovení termínu pro ukončení realizace projektu „Nutné opravy zámku Kunín – vstupní brány do Poodří“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

13/1538                         12. 9. 2019
6. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání se subjektem Obec Kunín, IČO 00600733, se sídlem Kunín č. p. 69, 742 53 Kunín týkající se nového stanovení termínu pro ukončení realizace projektu „Nutné opravy zámku Kunín – vstupní brány do Poodří“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup