Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6038 ze dne 30.7.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1051 ze dne 13.12.2018

č. 12/1390 ze dne 13.6.2019

13/1539                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

schválit závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce na zpracování aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na rok 2020, 2021 a 2022 v celkové výši 4.149.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup