Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6148 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

13/1540                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádosti uvedené v příloze č. 1 až 12 tohoto materiálu

13/1540                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z. s., IČO 64120775, na realizaci projektu „Koncertní turné Pěveckého sdružení Martinů po Evropě“, ve výši 40.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 tohoto materiálu

13/1540                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravskému centru nové hudby, z. s., IČO 70631531, na realizaci projektu „Zásadní Xenakis - Hudba dneška v Centru současného umění DOX“, ve výši 300.000 Kč s časovou použitelností 9. 9. 2019 – 31. 12. 2019,  s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 tohoto materiálu

13/1540                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 organizaci PLATO Ostrava, příspěvková organizace, IČO 71294538, na realizaci projektu „PLATO Bauhaus 100“, ve výši 100.000 Kč a s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 15 tohoto materiálu

13/1540                         12. 9. 2019
5. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 městu Petřvald, IČO 00297593, na realizaci projektu „Den tradic města Petřvaldu“, ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností 1. 8. 2019 – 31. 10. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 tohoto materiálu

13/1540                         12. 9. 2019
6. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO 00317985, na realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2019“, ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 tohoto materiálu

13/1540                         12. 9. 2019
7. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Slezskému divadlu Opava, příspěvkové organizaci, IČO 00100552, na realizaci projektu „Gabriela Stimola a Fabrizio Da Ros v Opavě“ ve výši 90.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 18 tohoto materiálu

13/1540                         12. 9. 2019
8. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 00533874, na realizaci projektu „Pohádky o mašinkách v Moravskoslezském kraji“ v maximální výši 590.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 1. 2020, a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 19 tohoto materiálu

13/1540                         12. 9. 2019
9. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, IČO 00100528, na realizaci projektu „TRANS/MISIE“ v maximální výši 108.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019, a uzavřít s ní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 20 tohoto materiálu

13/1540                         12. 9. 2019
10. rozhodlo

navýšit účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 panu Zdeňku Toflovi, IČO 48789836, na realizaci projektu „Souznění 2019 – 21. Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel“ o 150.000 Kč na celkovou výši 800.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu, a rozšířit uznatelné náklady projektu, a uzavřít s ním dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01946/2019/KPP ze dne 25. 6. 2019, dle přílohy č. 22 tohoto materiálu

13/1540                         12. 9. 2019
11. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Karlu Bednáři, IČO 02533545, na realizaci projektu „Zřízení soukromé produkční společnosti“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu

13/1540                         12. 9. 2019
12. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 společnosti WEST CENTRAL SERVICES s.r.o., IČO 06208053, na realizaci projektu „Oktoberfest na Olešné – 2. ročník“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup