Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6149 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1058 ze dne 13. 12. 2018

13/1541                         12. 9. 2019
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

13/1541                         12. 9. 2019
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup