Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6149 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1061 ze dne 13. 12. 2018

č. 11/1210 ze dne 13. 3. 2019

13/1544                         12. 9. 2019
1. zrušuje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o jehož vydání rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1210 ze dne 13. 3. 2019

13/1544                         12. 9. 2019
2. schvaluje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

13/1544                         12. 9. 2019
3. vydává

dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 2 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup