Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6158 ze dne 27.8.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15.6.2017

13/1546                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,900“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup