Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/6318 ze dne 10.9.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1395 ze dne 13.6.2019

13/1553                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup