Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6052 ze dne 30. 7. 2019

13/1554                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a pomoci mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava, organizací Správa železniční dopravní cesty, statní organizace, společností CONCENS INVESTMENTS a.s. a přístavem Antwerpy, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup