Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

k usnesení rady kraje

č. 68/6174 ze dne 27. 8. 2019

13/1555                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 k 31. 7. 2019

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2019


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup