Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6185 ze dne 27. 8. 2019

13/1559                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 822/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/27 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 855/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 941/64 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 947/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 947/3 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1146/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1153 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1444 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1446 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1449 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1450 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1470/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1473/3 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

pozemek parc. č. 1558/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1558/7 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Sedlnice,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451

b)     vyjmout z předmětu nájmu dle Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004 nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 822/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/27 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 855/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 941/64 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 947/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 947/3 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1146/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1153 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1444 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1446 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1449 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1450 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1470/1 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

pozemek parc. č. 1558/2 ostatní plocha v k. ú. a obci Sedlnice,

a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

13/1559                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1121/23 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/8 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/19 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/21 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/22 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/23 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/24 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/28 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/34 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/40 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/42 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1122/44 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/45 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/46 orná půda,

pozemek parc. č. 1122/51 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/11 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/12 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/16 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/17 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/19 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1130/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1130/7 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1130/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1130/15 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1130/16 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1130/17 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/8 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1557/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1559/4 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1559/5 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1559/7 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1559/8 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1559/20 vodní plocha,

vše v k. ú. a obci Sedlnice

a

pozemek parc. č. 1302/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/20 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/22 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/23 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/24 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/26 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/33 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1331/5 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1332/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1336/3 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1337 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1339/25 orná půda,

pozemek parc. č. 1339/27 orná půda,

pozemek parc. č. 1339/28 orná půda,

pozemek parc. č. 1340/46 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1340/48 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1340/51 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1356/5 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1356/12 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1356/18 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1366/23 orná půda,

pozemek parc. č. 1469/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1469/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1469/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1469/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1471/2 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1471/3 vodní plocha,

pozemek parc. č. 2093/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/11 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/18 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/19 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/20 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Mošnov

a

pozemek parc. č. 971/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 971/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 971/11 ostatní plocha,

vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených nemovitých věcí,

z vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451

b)     předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1302/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/20 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/22 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/23 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/24 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/26 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1302/33 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/10 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/11 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/18 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/19 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2093/20 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup