Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5662 ze dne 28.5.2019

č. 51/4554 ze dne 27.11.2018

č. 44/3848 ze dne 7.8.2018

č. 68/6188 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1420 ze dne 13.6.2019

č. 10/1094 ze dne 13.12.2018

č. 9/974 ze dne 13.9.2018

13/1561                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2023 ve výši 16.000 tis. Kč

13/1561                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“ v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

13/1561                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory SSMSK - CM Odry“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2023 ve výši 14.000 tis. Kč

13/1561                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Odry“ v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

13/1561                         12. 9. 2019
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2023 ve výši 19.000 tis. Kč

13/1561                         12. 9. 2019
6. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“ v roce 2020 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

13/1561                         12. 9. 2019
7. souhlasí

u projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 210.000 tis. Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2020 – 2022 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

13/1561                         12. 9. 2019
8. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ v roce 2019 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

13/1561                         12. 9. 2019
9. schvaluje

změnit název projektu „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“ na „Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup