Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/5966 ze dne 16. 7. 2019

č. 67/6066 ze dne 30. 7. 2019

č. 68/6189 ze dne 27. 8. 2019

13/1564                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1046/23, ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Morávka,

z vlastnictví obce Morávka, Morávka 599, Pražmo, IČO 00296945,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc a to:

pozemek parc. č. 3663/20 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Bruzovice,

z podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½ a pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½,

za kupní cenu ve výši 5.520 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 2618/1 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava,

z vlastnictví společnosti Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, Kyje, Praha 9, IČO 00011754,

za kupní cenu ve výši 8.521.587,36 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 304/3 ostatní plocha,

v k. ú. Nová Plesná, obec Ostrava a

pozemek parc. č. 6396/68 ostatní plocha,

v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

oba z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro MILNEA, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy, IČO 00016187,

za kupní cenu ve výši 234.874 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
5. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1582/12 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Vršovice u Opavy, obec Vršovice,

z vlastnictví pana **********za kupní cenu ve výši 3.180 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
6. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1582/23 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Vršovice u Opavy, obec Vršovice,

ze společného jmění manželů **********

za kupní cenu ve výši 1.800 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
7. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 683/44 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 683/45 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 683/46 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 683/47 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Štáblovice,

z vlastnictví pana **********

za kupní cenu ve výši 44.200 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
8. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

ideální ½ pozemku parc. č. 839/9 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Smolkov, obec Háj ve Slezsku,

z vlastnictví pana **********za kupní cenu ve výši 2.640 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
9. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 476/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 476/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 476/5 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 476/16 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Horní Lhota u Ostravy, obec Horní Lhota,

z vlastnictví obce Horní Lhota, Záhumení 44, Horní Lhota, IČO  00535125,

za kupní cenu ve výši 26.160 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 9. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
10. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 545 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1622 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 1717 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Olbramice, obec Olbramice,

z vlastnictví obce Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, IČO  60798416,

za kupní cenu ve výši  611.460 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 10. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
11. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 433/12 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Muglinov a obci Ostrava,

z vlastnictví společnosti H-Zone, s.r.o., Brandlova 1267/6, Ostrava, IČO 27411842,

za kupní cenu ve výši 1.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 11. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
12. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 2208/36 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov,

z vlastnictví obce Lichnov, č. p. 90, Lichnov, IČO  00298115,

za kupní cenu ve výši 29.220 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 12. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
13. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 123/3 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Jistebník, obec Jistebník,

z vlastnictví obce Jistebník, č. p. 149, Jistebník, IČO 00298018,

za kupní cenu ve výši 17.100 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 13. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
14. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1707/4 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Rybí, obec Rybí,

z vlastnictví obce Rybí, č. p. 380, Rybí, IČO  00600741,

za kupní cenu ve výši 54.360 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 14 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
15. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1604/2 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Libhošť, obec Libhošť,

z vlastnictví obce Sedlnice, č. p. 109, Sedlnice, IČO  00298352,

za kupní cenu ve výši 153.240 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 15. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
16. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 974/5 ostatní plocha a 

pozemek parc. č. 484/1 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. Skotnice, obec Skotnice,

z vlastnictví obce Skotnice, Skotnice 24, Příbor, IČO  00600806,

za kupní cenu ve výši 113.040 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 16. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
17. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 3205/42 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3569 – 25/2019 ze dne 14. 2. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3205/149 ostatní plocha, o výměře 264 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

do vlastnictví pana Ing. Michala Štěpánka, nar. xx. xx. xxxx, bytem Krnovská 2445/84, 746 01 Opava,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 220.920 Kč bez DPH; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 17. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
18. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 2771/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1890 m2   dle geometrického plánu č. 3570-8/2019 ze dne 26. 02. 2019,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Kylešovice, obec Opava,

do vlastnictví pana Pavla Klapetka, nar. xx. xx. xxxx, bytem Josefská 850/19, 747 06 Opava - Kylešovice,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.335.740 Kč bez DPH; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 18. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
19. rozhodlo

a)     uznat formou prohlášení o uznání vlastnického práva vlastnictví podílových spoluvlastníků zapsaných na listu vlastnictví č. 1458, k. ú. a obec Stonava, k pozemku parc. č. 1469/11 ostatní plocha, o výměře 115 m2, evidovaným s duplicitním zápisem vlastnictví pro kraj s právem hospodaření pro organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711; kraj uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 19. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni vkladu práva do katastru nemovitostí

13/1564                         12. 9. 2019
20. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 431/32, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 431/33, ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Nošovice,

a to ke dni 13. 9. 2019


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup