Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6197 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2048 ze dne 23. 6. 2016

č. 20/2049 ze dne 23. 6. 2016

č. 20/2050 ze dne 23. 6. 2016

č. 20/2052 ze dne 23. 6. 2016

č. 20/2053 ze dne 23. 6. 2016

č. 4/280 ze dne 15. 6. 2017

č. 9/987 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 10/1100 ze dne 13. 12. 2018

13/1566                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

změnit v bodě 1. usnesení č. 9/987 ze dne 13. 9. 2018

a.    období z „2017 – 2019“ na „2017 – 2020“

b.    údaje v příloze č. 1 usnesení v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

13/1566                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

změnit text v bodě 2. usnesení č. 9/987 ze dne 13. 9. 2018 takto:

zastupitelstvo kraje rozhodlo kofinancovat projekt „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ a „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. - 2. část“ v letech 2019 – 2021 v maximální celkové výši 6.291.100 Kč

                                                                                                      

13/1566                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

změnit v bodě 3. usnesení č. 9/987 ze dne 13. 9. 2018 částku z „46.314.510 Kč“ na „46.269.000 Kč“ a splatnost z „nejpozději do 31. 10. 2020“ na „nejpozději do 31. 10. 2021“

13/1566                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

změnit v usnesení č. 20/2048 ze dne 23. 6. 2016

a.    období z „2016 – 2018“ na „2016 – 2020“

b.    celkovou výši kofinancování z „9.900.000 Kč" na „9.901.000 Kč"

13/1566                         12. 9. 2019
5. rozhodlo

změnit v usnesení č. 20/2050 období z „2016 – 2018“ na „2016 – 2021“

13/1566                         12. 9. 2019
6. rozhodlo

změnit v usnesení č. 20/2052 období z „2016 – 2018“ na „2016 – 2020“

13/1566                         12. 9. 2019
7. rozhodlo

změnit v usnesení č. 20/2053 období z „2016 – 2018“ na „2016 – 2020"

13/1566                         12. 9. 2019
8. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje na období 2019 až 2021 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje pro zajištění předfinancování projektů "Modernizace vybavení pro obory návazné péče – 2. část" spolufinancovaných Moravskoslezským krajem realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

13/1566                         12. 9. 2019
9. rozhodlo

změnit v usnesení č. 10/1100 ze dne 13. 12. 2018 v bodě 1. období z „2019 – 2022“ na „2019 – 2023" a v bodě 2. termín z "nejpozději do 31. 10. 2020" na "nejpozději do 30. 11. 2023"


zpět - nové hledání
frame-scrollup