Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6199 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 10/1083 z 13. 12. 2018

13/1567                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

zrušit dofinancování akce „Výstavba nadzemních koridorů“ realizované pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 4.200 tis. Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup