Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6070 ze dne 30. 7. 2019

13/1569                         12. 9. 2019
1. schvaluje

dodatek č. 27 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

13/1569                         12. 9. 2019
2. vydává

dodatek č. 27 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup