Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1688 ze dne 29. 8. 2017

č. 19/1689 ze dne 29. 8. 2017

č. 19/1691 ze dne 29. 8. 2017

č. 19/1692 ze dne 29. 8. 2017

č. 19/1693 ze dne 29. 8. 2017

č. 68/6195 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

13/1570                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

kofinancovat projekty příspěvkových organizací kraje v odvětví zdravotnictví „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“ v letech 2020 – 2021 v maximální celkové výši 5.180.566,40 Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

13/1570                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2020 - 2021 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví pro zajištění předfinancování projektů „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“, spolufinancovaných Moravskoslezským krajem, realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, se splatností dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup