Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

k usnesení rady kraje

č. 68/6222 ze dne 27. 8. 2018

13/1574                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 2.976.000 Kč subjektu Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Oprava parní úzkorozchodné lokomotivy“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup