Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6231 ze dne 27.8.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/319 ze dne 15.6.2017

13/1575                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ se statutárním městem Havířov, IČ 00297488, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu

13/1575                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ se statutárním městem Třinec, IČ 00297313, dle přílohy
č. 5 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup