Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

k usnesení rady kraje

č. 60/5390 ze dne 9. 4. 2019

č. 68/6225 ze dne 27. 8. 2019

13/1576                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019“ dle přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7, 8 a 9 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019“ dle přílohy č. 4, 5 a 6 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

13/1576                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.637.300 Kč


zpět - nové hledání
frame-scrollup