Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/387 ze dne 24.1.2017

č. 59/5303 ze dne 26.3.2019

č. 68/6233ze dne 27.8.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1120 ze dne 13.12.2018

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

13/1578                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

a)    poskytnout úvěr v max. výši 100 % předpokládaných uznatelných nákladů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 5 předloženého materiálu v souladu s podmínkami platnými ke dni 26. 3. 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   poskytnout úvěr v max. výši 80 % předpokládaných uznatelných nákladů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 6 předloženého materiálu v souladu s podmínkami platnými ke dni 30. 7. 2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout úvěr v max. výši 100 % předpokládaných uznatelných nákladů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu v souladu s podmínkami platnými ke dni 26. 3. 2019 dle přílohy č. 3, s odůvodněním dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup