Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018

č. 68/6218 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

13/1579                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ náhradnímu projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. bodu 13 a 14 a podle čl. XI podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup