Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5488 ze dne 30. 4. 2019

č. 68/6235 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

13/1580                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

13/1580                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ náhradním projektům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení materiálu postupem podle čl. VII. bodu 10 a 11 a podle čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

13/1580                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

dofinancovat dotační program Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 3.665.200 Kč


zpět - nové hledání
frame-scrollup