Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6224 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1112 ze dne 13. 12. 2018

13/1582                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00550/2019/RRC  s obcí  Chlebičov, IČO 00533947, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup