Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6221 ze dne 27. 8. 2019

13/1584                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci maximálně ve výši 265.112 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Pořízení technologie a napojení EPS objektů na pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru MSK“, s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 10. 2019, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup