Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

č. 65/5904 ze dne 25. 6. 2019

13/1585                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

13/1585                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05321/2016/RRC s obcí Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01920/2017/RRC s městem Klimkovice, IČO 00298051, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01237/2017/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup