Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstvo kraje

č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018

k usnesení rady kraje

č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

č. 68/6227 ze dne 27. 8. 2019

13/1586                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti Dustee Technologie s.r.o., IČO 07098634 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1586                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

a)    uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08103/2018/RRC se společností Dustee Technologies s.r.o., IČO 07098634 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08104/2018/RRC se společností Dustee Technologies s.r.o., IČO 07098634 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup