Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

k usnesení rady kraje

č. 60/5386 ze dne 9. 4. 2019

č. 68/6226 ze dne 27. 8. 2019

13/1587                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019“ na náhradní projektové záměry uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019“ na projektové záměry dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

13/1587                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 4.995.000 Kč


zpět - nové hledání
frame-scrollup