Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/4744 ze dne 11. 12. 2018

č. 51/4613 ze dne 27. 11. 2018

č. 68/6214 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1116 ze dne 13. 12. 2018

13/1591                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

odvolat Mgr. Stanislava Folwarzneho, náměstka hejtmana kraje, jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Výkonné radě spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

13/1591                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Výkonné radě spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti,z.s. prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje a náhradníka Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje

13/1591                         12. 9. 2019
3. zmocňuje

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, případně náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho, jako náhradníka, k jednání na Výkonné radě spolku, a k hlasování v jednotlivých bodech programu zasedání dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup