Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 33/2985 ze dne 12. 3. 2018

č. 68/6211 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/752 ze dne 14. 3. 2018

13/1592                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu „Dopravní dispečink“, dle předloženého materiálu

13/1592                         12. 9. 2019
2. schvaluje

změnu obsahu projektu „Dopravní dispečink“, dle předloženého materiálu

13/1592                         12. 9. 2019
3. schvaluje

změnit název projektu „Dopravní dispečink“ na „Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje“, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup