Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6208  ze dne 27. 8. 2019

13/1593                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“ financovatelného z  Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  s předpokládanými náklady 150.000.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup