Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6205 ze dne 27.8.2019

13/1595                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu obchodní společnosti TEMEX, spol. s r.o., IČO: 42767873, a to o 499.040,34 Kč z celkové výše 1.247.600,85 Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 8. 2018, ev. č. 07249/2018/ŠMS, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup