Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/5910 ze dne 25. 6. 2019

13/1598                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 uvedeného dotačního programu

13/1598                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

13/1598                         12. 9. 2019
3. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace podle dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 vzaté zpět dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup