Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6251 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1463 ze dne 13. 6. 2019

13/1600                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

změnit údaje o dotacích poskytovaných na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1463 ze dne 13. 6. 2019 v rámci dotačního programu „Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady" pro rok 2019, týkající se podílu dotace na nákladech projektu a časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup