Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6246 ze dne 27. 8. 2019

13/1606                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 uvedeného dotačního programu

13/1606                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

13/1606                         12. 9. 2019
3. bere na vědomí

zpětvzetí ze dne 19. 6. 2019 žádosti ev. č. 68 žadatele **********, o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup