Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6275 ze dne 27. 8. 2019

13/1607                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci obnovy skokanského areálu Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radhoštěm mezi krajem, městem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, obcí Trojanovice, Trojanovice 210, IČO 00298514, TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, Martinská čtvrť 1704, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00560901 a Svazem lyžařů České republiky z.s., Cukrovarnická 483/42, Praha, IČO 00537632, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup