Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6261 ze dne 27.8.2019

13/1609                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

o závazku kraje v předpokládané maximální výši 35 mil. Kč k zajištění  podpory organizace sportu a pravidelné sportovní činnosti na území Moravskoslezského kraje pro rok 2020 dle podmínek Memoranda o spolupráci uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

13/1609                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci se subjektem Česká unie sportu, z.s., IČO 00469548; dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup