Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/62/66 ze dne 27.8.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

13/1610                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Olympic Festival s.r.o., IČO 06323375, ve výši 10.600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Olympijský festival Tokyo 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

13/1610                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o spolupráci při uspořádání olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Olympic Festival s.r.o., IČO 06323375, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup