Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6268 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1323 ze dne 13. 3. 2019

13/1612                         12. 9. 2019
1. zřizuje

příspěvkovou organizaci kraje Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 08178097, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, s účinností od 1. 9. 2020

13/1612                         12. 9. 2019
2. vydává

zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 08178097, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

13/1612                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

o změně názvu organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 08178097, na nový název Střední škola – Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2021

13/1612                         12. 9. 2019
4. schvaluje

dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 08178097, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

13/1612                         12. 9. 2019
5. vydává

dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 4) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup