Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6258 ze dne 27. 8. 2019

13/1613                         12. 9. 2019
1. schvaluje

Strategii primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2019–2027 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup