Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

13/1614                         12. 9. 2019
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

13/1614                         12. 9. 2019
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup