Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6270    ze dne 27. 8. 2019

13/1627                         12. 9. 2019
1. schvaluje

dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČO 00100307, uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu

13/1627                         12. 9. 2019
2. vydává

dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup