Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6263 ze dne 27. 8. 2019

13/1628                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

o sloučení organizací Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279 a Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371, s účinností od 1. 1. 2020

13/1628                         12. 9. 2019
2. konstatuje

že organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371, zanikne s účinností od 1. 1. 2020

13/1628                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

že přejímající organizací se stane organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279

13/1628                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

že všechen majetek, práva a závazky organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371, přejde dnem sloučení na přejímající organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279

13/1628                         12. 9. 2019
5. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

13/1628                         12. 9. 2019
6. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 5) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup