Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6275 ze dne 27.8.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

č. 9/1021 ze dne 13.9.2018

13/1629                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    Green Volley Beskydy, z.s., IČO 22733582, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Extraliga mužů ve volejbale - Black Volley Beskydy“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

b)   HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 2019/2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže a zajištění sportovišť pro děti a mládež ve sjezdovém lyžování“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

d)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 481.900 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní příprava na Hry IX. ZODM 2020“; s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020

e)    Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Krajská volejbalová akademie“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

f)     Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní soutěže EWBL a CEWL“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 4. 2020

g)   SPORTOVNÍ KLUB KARVINÁ z.s., IČO 48426938, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Celoroční systematická činnost družstva žen SK Karviná – lední hokej a vytvoření podmínek pro jeho účast v nejvyšší soutěži ČR“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

h)   Taneční studio Vítkovice, z.s., IČO 61988804, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství světa Seniorů I v latinskoamerických tancích“; s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

13/1629                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)    FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, IČO 70312966, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dofinancování dostavby hřiště s umělým povrchem“; s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 8. 2020

b)   TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce Areálu skokanských můstků J. Rašky - DUR“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

13/1629                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)   Green Volley Beskydy, z.s., IČO 22733582, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)   Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   SPORTOVNÍ KLUB KARVINÁ z.s., IČO 48426938, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Taneční studio Vítkovice, z.s., IČO 61988804, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, IČO 70312966, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)    TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČO 00560901, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

13/1629                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemcům:

a)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, ve výši 450.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora extraligového celku mužů HCB Karviná v mezinárodní přípravě na soutěžní ročník 2019/2020“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČO 03845117, ve výši 280.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Letní fotbalový kemp talentované mládeže“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    Perinvest, a.s., IČO 26750520, ve výši 375.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „NHL FAN TOUR 2019“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

13/1629                         12. 9. 2019
5. rozhodlo

změnit časovou použitelnost dotace poskytnuté příjemci Basketpoint Frýdek–Místek z.s., IČ 06140971, na projekt „Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež“ z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022“

13/1629                         12. 9. 2019
6. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 08229/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Basketpoint Frýdek-Místek z.s., IČO 06140971, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

13/1629                         12. 9. 2019
7. rozhodlo

schválit závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 08229/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Basketpoint Frýdek-Místek z.s., IČO 06140971, na projekt „Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež“ pro rok 2023 v celkové výši 17.000 tis. Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup