Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6089 ze dne 30. 7. 2019

13/1630                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 280 tis. Kč organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, k zajištění profinancování mikroprojektu s názvem „Bez hranic a bez bariér“ v rámci výzvy Interreg V-A Česká republika – Polsko, s jednorázovou splatností po obdržení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia), nejpozději do 31. 3. 2020


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup