Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6253 ze dne 27. 8. 2019

13/1631                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 43.950 Kč ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Naučíme naše děti sportovat, z.s., Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČO 03193110, na projekt „Hrajeme fér – sport je fajn“

13/1631                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 18.497 Kč ze stanoveného odvodu 25.177 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Sportovní klub Karviná z.s., Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO 48426938, na projekt „7. International Ice Hockey Tournament FOX TROPHY SLOVENIA“

13/1631                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Sportovní klub Karviná z.s., Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO 48426938, na projekt „7. International Ice Hockey Tournament FOX TROPHY SLOVENIA“

13/1631                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 80.000 Kč ze stanoveného odvodu 100.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci ČAATS, z. s. Klub technických sportů – Studentský klub paraglidingu, p.s., Čeladná č.p. 264, 739 12 Čeladná, IČO 62348426, na projekt „PGA Czech Open 2018 – mezinárodní mistrovství ČR a součást Evropského poháru“

13/1631                         12. 9. 2019
5. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci ČAATS, z. s. Klub technických sportů – Studentský klub paraglidingu, p.s., Čeladná č.p. 264, 739 12 Čeladná, IČO 62348426, na projekt „PGA Czech Open 2018 – mezinárodní mistrovství ČR a součást Evropského poháru“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup