Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6294 ze dne 27. 8. 2019

13/1634                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti Spirála o.p.s., IČO 29451736, se sídlem Antonína Poledníka 1/2, 700 30 Ostrava, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Když práce pomáhá“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1634                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

uzavřít se společností Spirála o.p.s., IČO 29451736, se sídlem Antonína Poledníka 1/2, 700 30 Ostrava, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00858/2019/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

13/1634                         12. 9. 2019
3. bere na vědomí

žádost společnosti Vesalius spol. s r.o., IČO 26875012, se sídlem Slezská 336, 747 31 Velké Hoštice, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby – VESALIUS v Opavě“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

13/1634                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

uzavřít se společností Vesalius spol. s r.o., IČO 26875012, se sídlem Slezská 336, 747 31 Velké Hoštice, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02400/2019/SOC, jehož předmětem je změna ukončení termínu realizace projektu „Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby – VESALIUS v Opavě“ z 31. 12. 2019 na 30. 60. 2020, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

13/1634                         12. 9. 2019
5. bere na vědomí

žádost subjektu Charita Hlučín, IČO 44941960, se sídlem U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín, o změnu projektu „Oprava kotelny v domově pro seniory“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

13/1634                         12. 9. 2019
6. rozhodlo

uzavřít se subjektem Charita Hlučín IČO 44941960, se sídlem U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03822/2019/SOC, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup