Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6285 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/628 ze dne 14. 12. 2017

13/1635                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, o narovnání právního vztahu založeného smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06608/2017/SOC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1635                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

uzavřít s organizací Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06608/2017/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup